ἐπαγγελτικώτερον

ἐπαγγελτικώτερον
ἐπαγγελτικός
given to promising
adverbial comp
ἐπαγγελτικός
given to promising
masc acc comp sg
ἐπαγγελτικός
given to promising
neut nom/voc/acc comp sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”